Šablona #71

Poselství mandaly:
Uvědomujete si příliv inspirace a kreativity, stejně jako probouzející se tvůrčí sílu.

Při malování této mandaly hledejte odpověď na otázku:
Snažíte se ve svém životě nastolit pořádek? Jak vám to jde?

Centrum Mandala