Podmínky užití webu

O webu
Mandalaria je komunitní web zaměřený na ručně tvořené mandaly. Provozovatelem webu je Bc. Lukáš Havlíček (lukas -zavinac- lukashavlicek.com).

Copyright
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků, fotografií, původních videí je bez souhlasu provozovatele zakázáno, s výjimkou: - sdílení odkazů na obsah webu, které obsahují odkaz na web Mandalaria.com

Podmínky užívání webu
Registrace do tohoto webu je zdarma. Podmínkou registrace je souhlas uživatele s podmínkami užívání webu uvedenými níže. Potvrzení souhlasu s podmínkami provede uživatel při registraci. Přestože administrátoři a moderátoři tohoto webu a provozovaných aplikací se snaží udržovat na webu pořádek, není možné, aby zvládli číst úplně všechny příspěvky. Příspěvky vyjadřují výlučně názor autora, který nese za jejich obsah plnou odpovědnost. Registrací do tohoto webu se uživatel zavazuje, že nebude zveřejňovat příspěvky, které jsou vulgární, násilné, nepravdivé, sexuálně zaměřené, pomlouvají jiné subjekty nebo jsou v rozporu se zákony České republiky. Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo zrušit registraci kterémukoliv uživateli, který poruší podmínky užívání webu, případně odstranit, upravit nebo přemístit jakékoliv příspěvky na webu, a to i bez udání důvodů.

Závazná pravidla
•Uživatel je povinen používat pouze jeden účet.
•Uživatel je povinen zdržet se ve jménech a přezdívkách používání vulgárních výrazů.
•Zakazuje se používat jména a přezdívky jako Admin, Webmaster apod. Zakazuje se neoprávněně se vydávat za administrátora nebo provozovatele.
•Uživatel je povinen zdržet se používání vulgárních a obscénních výrazů a příspěvků, jakož i příspěvků, které se svým obsahem mohou dotýkat práv či oprávněných zájmů jiných osob.
•Zakazují se veškeré projevy odporující zákonům České republiky. Rovněž se zakazuje šíření nelegálních materiálů nebo odkazování na ně.
•Zakazují se příspěvky mající charakter reklamy.
•Zakazuje se používání webu k osobní komunikaci a šíření spamu.
•Zakazují se nesmyslné příspěvky, nadměrné používání "Smajlíků" a prázdné příspěvky.
•Zakazuje se vkládání podpisů do textů.
•Registrace dlouhodobě neaktivních registrovaných uživatelů může být provozovatelem zrušena.
•Uživatel je povinen nahlásit chybu, kterou při používání webu objevil.

Odpovědnost za škody
Webové stránky provozovatele mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile budou provozovatelem odhaleny. Stránky provozovatele jsou nepravidelně aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel, názvů, symbolů, obrázků, log a ikon nebo služeb zmíněných na stánkách provozovatele.

Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách provozovatele. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek provozovatele.

V žádném případě provozovatel, jeho dodavatelé nebo zaměstnanci nejsou zodpovědni za případné škody a to jak přímé, speciální ale i nepřímé, ani za důsledky poškození v souvislosti s přístupem nebo použitím webových stránek provozovatele a šířením informací obsažených na těchto stránkách.

Tyto webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Zařazení těchto odkazů v žádném případě neznamená, že by provozovatel obsah příslušných stránek propagoval, podporoval nebo schvaloval. Stránky třetích osob mohou obsahovat informace, s nimiž provozovatel může a nebo nemusí souhlasit. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání stránek provozovatele.

Webové stránky provozovatele obsahují odkazy na další webové stránky, z nichž některé provozuje sám provozovatel, některé však provozují jiné subjekty. Tyto odkazy slouží k usnadnění orientace návštěvníků a vytvářejí další přístupové cesty k informacím obsaženým na dalších webových stránkách. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpověden za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.